பேசும் புத்தகம் | எஸ். ராமகிருஷ்ணன் சிறுகதை *பெயர் பலகை* | வாசித்தவர்: கவிதா ss224

சிறுகதையின் பெயர்: பெயர் பலகை

புத்தகம் : என்ன சொல்கிறாய் சுடரே

ஆசிரியர் : எஸ். ராமகிருஷ்ணன்

வாசித்தவர்: கவிதா ss224

 

[poll id=”221″]

இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.