பேசும் புத்தகம் | சி.வ.சு. ஜெகஜோதி-ன் சிறுகதை *’களரிக் கிழவி’* | வாசித்தவர்: பா.கெஜலக்ஷ்மி



சிறுகதையின் பெயர்: ‘களரிக் கிழவி’

புத்தகம் : 16.10.2011 தினமணி கதிரில் வெளியானது.

ஆசிரியர் : சி.வ.சு. ஜெகஜோதி

வாசித்தவர்: பா.கெஜலக்ஷ்மி

இந்த சிறுகதை குறித்து மறக்காமல் தங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.