005 | வெயிலோடு போய் | ச.தமிழ்செல்வன் | சிறுகதை | இயல் தேவிகாஇயல் குரல் கொடைபாரதி புத்தகாலயம் இணைந்து தன்னார்வலர்கள் முயற்சியில் ஒலி புத்தகத்தின் ஒரு பகுதியாக இடம்பெற்றுள்ள சிறுகதை.
சிறுகதை: வெயிலோடு போய்
ஆசிரியர்: ச.தமிழ்செல்வன்
வாசித்தவர்: தேவிகா