002 | அசோக வனங்கள் | ச.தமிழ்செல்வன் | சிறுகதை | இயல் சண்முக லட்சுமிஇயல் குரல் கொடை – பாரதி புத்தகாலயம் இணைந்து தன்னார்வலர்கள் முயற்சியில் ஒலி புத்தகத்தின் ஒரு பகுதியாக இடம்பெற்றுள்ள சிறுகதை.
சிறுகதை: அசோக வனங்கள்
ஆசிரியர்: ச.தமிழ்செல்வன்
வாசித்தவர்: சண்முக லட்சுமி