சிறுகதையின் பெயர்: பிரம்மாக்கள்

புத்தகம் : சிறுகதை

வாசித்தவர்: த.வேல்முருகன் (ss 51)

 

[poll id=”169″]

 

இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *