பேசும் புத்தம் : சிறுகதை சிவப்பு மழைக்கோட் | வாசித்தவர் – ஹரி வர்ஷ்னி ராஜேஸ்

ஹரி வர்ஷ்னி ராஜேஸ்

வயது: 8

வகுப்பு: 3

பள்ளி: பாரதி மெட்ரிகுலேசன் மேல்நிலைப்பள்ளி

9442637876

[email protected]

புத்தகம்: சிவப்பு மழைக்கோட்

ஆசிரியர்: கிரண் கஸ்தூரியா

பதிப்பகம்: குட்டி ஆகாயம்,சிறார் பதிப்பகம்,

 

 

[poll id=”30″]

 

இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காம தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.