சிறுகதையின் பெயர்: புதையல்

புத்தகம் : சிறுகதைகள்

ஆசிரியர் :

வாசித்தவர்: ராஜேஷ் ஆத்ரேயன் (Ss 164)

 

[poll id=”207″]

 

இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.

One thought on “பேசும் புத்தகம் | சிறுகதை *புதையல்* | வாசித்தவர்: ராஜேஷ் ஆத்ரேயன் (Ss 164)”
  1. மிக்க நன்று !

    Clear reading and duration of story selected is perfect. Keep up your good work !

    Good luck for many more to come .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *