பேசும் புத்தகம் |எழுத்தாளர் சந்தோஷ் ஏச்சிகானம் (மலையாள மூலம்), தமிழில் கே.வி. ஜெயஸ்ரீ-ன் சிறுகதை *பிரியாணி* | வாசித்தவர்: ஆதி வள்ளியப்பன்

 

சிறுகதையின் பெயர்: பிரியாணி
புத்தகம் :
ஆசிரியர் : எழுத்தாளர் சந்தோஷ் ஏச்சிகானம் (மலையாள மூலம்), தமிழில் கே.வி. ஜெயஸ்ரீ
வாசித்தவர்:  ஆதி வள்ளியப்பன் (Ss26)
[poll id=”20″]
 
இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.