சிறுகதையின் பெயர்: நன்மை நலன் தரும்
புத்தகம் : டால்ஸ்டாயின் சிறுகதைகள்
ஆசிரியர் : எழுத்தாளர் லியோ டால்ஸ்டாய் 
வாசித்தவர்: லியோ 

 

 

[poll id=”19″]

 

 

இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காம தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *