பேசும் புத்தகம் | புதுமைபித்தனின் சிறுகதை *குப்பனின் கனவு* | வாசித்தவர்: வெ.ஹேமந்த் குமார்

சிறுகதையின் பெயர்: குப்பனின் கனவு
புத்தகம் : புதுமைபித்தனின் சிறுகதைகள் 
ஆசிரியர் : புதுமைப்பித்தன்
வாசித்தவர்: வெ.ஹேமந்த் குமார்,ஈரோடு.
[poll id=”10″]

இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.