பேசும் புத்தகம் | எழுத்தாளர் அலெக்சாந்தர் ரஸ்கினின் *அப்பா தன்னுடைய வலிமையை சோதித்தது எப்படி* கதை | வாசித்தவர்: ஆசிரியர் க. சம்பத்குமார் 

 

சிறுகதையின் பெயர்: அப்பா தன்னுடைய வலிமையை சோதித்தது எப்படி
புத்தகம் : அப்பா சிறுவனாக இருந்தபோது
ஆசிரியர் : எழுத்தாளர் அலெக்சாந்தர் ரஸ்கின்
வாசித்தவர்: ஆசிரியர் க. சம்பத்குமார் 

 

 

[poll id=”16″]

 

இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.