பேசும் புத்தகம் | எழுத்தாளர் புதுமைப்பித்தனின் மனித இயந்திரம் கதை | வாசித்தவர்: கி.இலட்சுமி

 

சிறுகதையின் பெயர்: மனித இயந்திரம் கதை
புத்தகம் : புதுமைப்பித்தனின் சிறுகதைகள்
ஆசிரியர் : எழுத்தாளர் புதுமைப்பித்தன்
வாசித்தவர்: கி.இலட்சுமி

 

 

[poll id=”17″]

 

இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.