பேசும் புத்தகம் | பிரபஞ்சன் சுஜாதா *மரு* | வாசித்தவர்: செல்வி விஸ்வநாதன் Ss210

சிறுகதையின் பெயர்: மரு

புத்தகம் : ஸ்ரீரங்கத்து தேவதைகள்

ஆசிரியர் :சுஜாதா

வாசித்தவர்: செல்வி விஸ்வநாதன் Ss210

 

[poll id=”227″]

இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.