பேசும் புத்தகம் | சுஜாதா சிறுகதைகள் *அம்மா மண்டபம்* | வாசித்தவர்: வேல் முத்தரசன் (Ss 155)

சிறுகதையின் பெயர்: அம்மா மண்டபம்

புத்தகம் : சுஜாதா சிறுகதைகள்

ஆசிரியர் : சுஜாதா

வாசித்தவர்: வேல் முத்தரசன் (Ss 155)

 

[poll id=”77″]

 

இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.