அசோக் சித்து

அசோக் சித்து எழுதிய “வசந்தகால விண்மீன்கள் (கவிதைத் தொகுப்பு) ” – நூலறிமுகம்

தமிழ் இலக்கிய உலகம் ஆரம்ப நிலையில் இருந்து இன்று வரை வெவ்வேறு பரிணாமங்களை எடுத்து வருகிறது. சங்க இலக்கியங்களாகட்டும் அதன் பிறகு வந்த இடைக்கால இலக்கியங்களாகட்டும் இன்றைய…

Read More