அடர் மழை

அடர் மழை (கவிதை) – இராஜேஷ் சங்கரப்பிள்ளை

பல மனிதர்கள் பல வாசனைகள் ஒன்றுக்கொன்று திணறடிக்க… முகம் சுளிக்காமல் சுவைத்துக் கொண்டிருந்தேன் … ஆம்…. சக பயணியாய். அமைதியான மனிதர்கள் . முழுக்க தெம்பற்ற தேகம்…

Read More