அடிவளிமண்டலம்

ஸ்பெக்ட்ரம் போர்: அமெச்சூர் வானொலிக்குள்ளே – 20 | தங்க.ஜெய்சக்திவேல்

வானொலி ஒலி அலைகளுக்கும் வான் மண்டலத்திற்கும் ஒரு நெருங்கிய தொடர்பு உள்ளது. வானம் பல்வேறு அதிசயங்களைத் தன்னகத்தே பொதிந்து வைத்துள்ளது. குறிப்பாகப் பூமியைச் சுற்றி வானில் பல்வேறு…

Read More