அத்தைபிணம்

சிறுகதை : அடக்கம் – தங்கேஸ்

அத்தை உயிரோடிருக்கும் போதே அளவுக்கு அதிகமாக ஆசைப்பட்டு விட்டு செத்துப் போய்விட்டாள் . நாங்கள் பிறந்த கோடியோடு இழவு வீட்டுக்குள் நுழைந்த போதே சனங்கள் ஆங்காங்கே கூரைத்…

Read More