அநாதைச் சிறுவனும்

சிறுகதை : அநாதைச் சிறுவனும், அரக்கர்களும்-கே.என்.சுவாமிநாதன்

அநாதைச் சிறுவனும், அரக்கர்களும் முன்னொரு காலத்தில், கனடா நாட்டில், சிவப்பிந்திய குடியிருப்பு ஒன்றில் அநாதைச் சிறுவன் ஒருவன் அவனுடைய தாய்மாமனுடன் வசித்து வந்தான். சிறுவயதிலேயே தாய் தந்தையரை…

Read More