அந்தோன் செகாவ் கதைகள்

அந்தோன் செகாவ் எழுதிய “ஆறாவது வார்டு” – நூலறிமுகம்

ஆன்டன் செகாவ்(1860-1904) அடிப்படையில் ஒரு மருத்துவர். மாஸ்கோவில் மருத்துவம் பயின்ற செகாவ், அங்கே களப் பணியாற்ற சென்றபோது, அடிப்படை உரிமைகள் பறிக்கப்பட்டும், வறுமையில் உழலவிட்டும் மக்களை எவ்வாறு…

Read More