அனைவரும் சமம்

பாங்கைத் தமிழன் கவிதை

*கடவுளுக்கு முன் அனைவரும் சமம்* •••••••••••••••••••••••••••••••• சேரிகளில் வாழ்ந்து மறைகின்றவர்க்கு சொர்க்கத்திலோ நரகத்திலோ இடம் கிடைக்காது; ஏனெனில்,அங்கேயும் இங்கு வாழ்ந்து, சாதி மதங்களை கடை பிடித்தோர்தான் இருப்பர்!…

Read More