அன்பழகன் ஜி எழுதிய “பாதியும் மீதியும்” நூல் அறிமுகம்

தன்னை ஓர் தேர்ந்த வாசகன் என்றே அறிமுகப்படுத்திக்கொள்ளும் தோழமைக்கு… அருமையான எழுத்து வாய்த்து இருக்கிறது. முகநூல் புத்துயிர்ப்பில் சிறுதூரலும் பெருமழைக்கு முகவரியல்லவா? மானுடத்தின் நேசிப்பை போராட்ட உணர்வை…

Read More