அன்பு என்னும் கலை

எரிக் ஃபிராமின் “அன்பு என்னும் கலை” – நூல் விமர்சனம்

அன்பு என்னும் கலையா புது தலைப்பாக இருக்கு என்று வாசிக்க துவங்கினேன். புலம் பெயர்ந்த யூத எழுத்தாளர். தன்னை சோசலிஸ்ட் எழுத்தாளர் என்பதால் வாசிக்க துவங்கினேன். புதிய…

Read More