இ. பா. சிந்தன் எழுதிய “அப்பா ஒரு கதை சொல்றீங்களா” நூலறிமுகம்

எழுத்தாளர் தோழர் இ.பா.சிந்தன் அவர்களுக்கு அப்பப்பா இப்படி ஒரு புத்தகம் எழுதுவதற்கு மிகப்பெரிய அனுபவத் தேடல்கள் தேவை இருந்திருக்கும். ஆகச்சிறந்த படைப்பு! உலகை தன் உள்ளங்கையில் வைத்துக்கொண்டு…

Read More

இ.பா சிந்தன் அவர்களின் “அப்பா ஒரு கதை சொல்றீங்களா…”

எழுத்தாளர் இ.பா சிந்தன் அவர்களின் அப்பா ஒரு கதை சொல்றீங்களா… இருபது சாதனையாளர்களின் கதைத் தொகுப்பு… அப்பா மகளுக்கு கதை சொல்வதும் மகள் அப்பாவுக்கு கதை சொல்வதும்…

Read More