அமெச்சூர்

ஸ்பெக்ட்ரம் போர்: அமெச்சூர் வானொலிக்குள்ளே – 24 | தங்க.ஜெய்சக்திவேல்

ஹாம் வானொலி ஒலிபரப்புகளைக் கேட்பது ஒரு சுகம் எனில், அதனை ஆவணப்படுத்துவது அடுத்த சுகம். இதில் என்ன பெரிதாக இருக்கப் போகிறது என்று கேட்பவர்களுக்கு ஒரு தகவல்.…

Read More

ஸ்பெக்ட்ரம் போர்: அமெச்சூர் வானொலிக்குள்ளே – 23 | தங்க.ஜெய்சக்திவேல்

போட்டி என்று வந்துவிட்டால், நாம், எதிலும் நம்மை மட்டுமே முன்னிலைப் படுத்திச் செல்வோம். ஆனால் அமெச்சூர் வானொலியில் அப்படியெல்லாம் நடந்துவிடாது. எதிர் பக்கத்தில் எவ்வளவு பெரிய ஹாம்…

Read More

ஸ்பெக்ட்ரம் போர்: அமெச்சூர் வானொலிக்குள்ளே – 22 | தங்க.ஜெய்சக்திவேல்

வானொலி நேயர்கள் பலருக்கும், தொலைதூரத்திலிருந்து வரும் வானொலி ஒலிபரப்பினை தனது இல்லத்திலிருந்தவாறு கேட்பது பிடிக்கும். இதைக் கேட்பது என்று சொல்வதை விட ‘பிடிப்பது’ எனலாம். அதற்குக் காரணம்,…

Read More

ஸ்பெக்ட்ரம் போர்: அமெச்சூர் வானொலிக்குள்ளே – 21 | தங்க.ஜெய்சக்திவேல்

வானொலி ஒலிபரப்புகளைக் கேட்பதற்கும் ஒலிபரப்புவதற்கும் ஒரு சில இடங்கள் சிறந்தவைகளாகக் கருதப்படுகின்றன. இதனால் தான் வெளிநாடுகளில் உள்ள ஒலிபரப்பாளர்கள் ஆண்டிற்கு ஒரு முறை சிறந்த இடங்களைத் தேடி…

Read More