அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஜிம்மி கார்ட்டரின்

தொடர்: 23 : தோல்வியடைந்த ராஜதந்திர பயணம் – அ.பாக்கியம்

தோல்வியடைந்த ராஜதந்திர பயணம் முகமது அலி, 1980 பிப்ரவரி 3 முதல் 10வரை அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஜிம்மி கார்ட்டரின் சிறப்பு தூதராக ஆப்பிரிக்க நாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொண்டார்.…

Read More