அம்பை எழுதிய சிவப்பு கழுத்துடன் ஒரு பச்சை பறவை – நூல் அறிமுகம்

அம்பையின் 13 கதைகளின் தொகுப்பு நூல் இது. மகள் மீதான தந்தையின் வாஞ்சையும், தந்தை மீதான மகளின் தீராத ஈர்ப்பும் குறித்த கதையுடன் துவங்குகிறது நூல். உயிர்ப்பின்…

Read More