என் ராமகிருஷ்ணன் எழுதிய “அம்மாவின் கதை” – நூலறிமுகம்

“அம்மா கட்சி” மக்கள் அண்ணாந்து பார்த்து வியந்த நட்சத்திரம் மக்கள் எனும் கடலில் கலந்து, தமிழக சுதந்திரப் போராட்ட இயக்கங்களில் முன் நின்று போராடிய மக்கள் விடுதலைக்கான…

Read More