அம்மா சொன்ன கதை

அம்மா சொன்ன கதை (கவிதை) – இராஜேஷ் சங்கரப்பிள்ளை

ஊர் சாமிகளை ஏதோ.. அதிகமாய் இரசித்துக் கொண்டேயிருப்பேன். என்னவோ தெரியவில்லை எனக்குண்டான இருப்பை அங்கே உணர்த்திக் கொண்டே இருக்கும். ஏ…. லே மக்கா, பழைய கோமரத்தாடி வைராடி…

Read More