அய்யனார் ஈடாடி கவிதைகள்

1 வளி துளைத்து கனல்முற்றி சிதையும் பிண்டங்களில் கசியும் கரும்புகை முட்டி மோதியலையும் கிருதுமா நதிக்கரையில் ஊருக்கோர் சுடுகாடு. நெகிழிப் பைகள் கழுத்தை நெறிக்க திணறித் தான்…

Read More