அரங்க மல்லிகா

கவிஞர் அரங்க மல்லிகாவின் கவிதை

பண்பதிகாரம் ! ********************** ஒரு கன்னத்தில் அரை வாங்கியதும் மறு கன்னத்தை விரும்பியே காட்டுகிறது ஜென் மனது ஒரு புறாவின் உயிர் காக்க தொடை தசை அறிந்து…

Read More