அரவிந்தன் எழுதிய “கடைசியாக ஒரு முறை” – நூலறிமுகம்

இலக்கிய இதழ்கள் பலவற்றில் வெளியான அரவிந்தனின் ஏழு கதைகளின் தொகுப்பு நூல் இது. சுயமதிப்பும், வெட்கமும் சற்றும் இல்லாது அதிகாரப் பீடத்திற்கு மண்டியிட்டு மகிழும் கூட்டத்தினரைப் பற்றிய…

Read More

ஆயிரம் புத்தகங்கள், ஆயிரம் எழுத்தாளர்கள்: நூலறிமுகம் – மறைக்கப்பட்ட மிருதங்கச் சிற்பிகள் செபாஸ்டியன் குடும்பக்கலை – செ.தமிழ் ராஜ்

கர்நாடக இசை உலகின் பிரபல வாய்ப்பாட்டு இசைக் கலைஞரான T.M.கிருஷ்ணா அவர்கள் பாரம்பரியமான தங்கள் இசைத்துறையில் நிகழும் கைவினைஞர்களுக்கெதிரான சாதிய ஒடுக்குமுறைகள் அதன் ஏற்றத்தாழ்வுகள் குறித்து விரிவான…

Read More