ஜே.கே.ருத்ரா எழுதிய “அரிதாரம்” – நூலறிமுகம்

“ஆய்வகங்களில் நடத்தப்படும் சோதனைகளுக்காக எலிகளை பலியிடுவது அறிவியல் விதியானதைப் போல மனிதன் சமூகத்தில் பிரிவினையை பரவ எலிகளாக தேர்ந்தெடுத்தது பெண்களையே. ஆதிக்கத்தை நிலை நிறுத்தவே உடல், உடை…

Read More