அறிவியல் புனைக்கதை

அறிவியல் புனைக்கதை: ராக்கெட் கேர்ள்ஸ் (Rocket Girls) – ஆயிஷா. இரா. நடராசன்

அன்று ஏழாவது முறையாகஅவள்அழுகிறாள், கோபம் கண்களை மறைத்தது. அந்த உணர்ச்சியே இல்லாத முழு கோட் மனிதர்களை கண்டதுண்டமாக வெட்டி விண்வெளியில் வீசி விட்டு வர வேண்டும் என்று…

Read More

இ. பா. சிந்தனின் இந்தியாவின் கரும்புப் பெண்மணி “ஜானகி அம்மாள்” – நூல் அறிமுகம்

புத்தகத்தில் சொல்வதைப் போல “இரும்பு பெண்மணி என்றால் தெரியும், ஆனால் அது என்ன கரும்பு பெண்மணி? இந்த நூலின் தலைப்பைப் பார்த்தவுடன் எல்லோருக்கும் தோன்றும் முதல் கேள்வி…

Read More