அலைபேசிகள்

கவிதை: நம்பிக்கையின் ஈரம் – ஐ.தர்மசிங்

ஜன்னல்களின் கண்ணாடிக் கதவுகள் அவசரகதியில் கீழிறங்கின வாசலருகில் நின்றவர்கள் நடுப்பக்கத்தில் பதுங்கத் தொடங்கினர் அமர்ந்திருந்தவர்கள் முன்னும் பின்னும் இடமும் வலமுமாக இடம் பெயர்ந்தனர் அடித்துப் பிடித்து இடத்தை…

Read More