அழகு தொப்பை

இரா.கலையரசி கவிதைகள்

1.அழகு தொப்பை காற்றைடைத்த பலூனது என் கைகள் பட்டதும் எம்பிக் குதிக்கிறது. வழுக்குப் பாறைகள் தேடாது, உன் தொப்பை வழுக்கலில் வழுக்கி மகிழ்கிறேன் ஒற்றை விரல் அழுத்தத்தில்,…

Read More