தொடர்: 7 சிறப்புக் கவிதைகள் – பிரியா பாஸ்கரன்

1.அம்னீஷியாவில் தூரிகை அமெரிக்க மாகாணம் பேரிருளில் மூடுண்டு கிடக்கிறது உதித்த சூரியன் திசையெங்கும் காற்றுக்குப் போட்டியாய் ஒப்பாரி ஓலம் சுருதி சேர்ந்த கிட்டார் நரம்புகளில் வழிகிறது வெற்று…

Read More