ஆசை

ஆசை எழுதிய “அண்டங்காளி” – நூலறிமுகம்

கவிஞர் ஆசையின் 50 கவிதைகளின் தொகுப்பு இந்நூல். தேய்ந்துபோன அல்லது தேர்ந்த ஒரு 100 சொற்களைக் கொண்டு இந்நூலுக்கு வாசிப்புப் பதிவு எழுதிவிட முடியுமா என்ன? ஒவ்வொரு…

Read More

ஆசை எழுதிய “கொண்டலாத்தி” – நூலறிமுகம்

ஆசையின் 40க்கும் மேற்பட்ட பறவைகள் குறித்த கவிதைகளின் தொகுப்பு நூல் இது. க்ரியாவின் அழகியல் மிகுந்த பதிப்புக்கு மேலும் வசீகரம் கூட்டுபவை இந்நூலில் இடம்பெற்றுள்ள பறவைகளின் வண்ணப்…

Read More

நூல்அறிமுகம் : பாவண்ணன் பாடல்கள் – ஜெயஸ்ரீ

குழந்தைகள் உலகத்தில் ஊடாடும் பாடல்கள் கனடா இலக்கியத்தோட்டம் வழங்கிய 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருதினைப் பெற்றுத் திரும்பும் எழுத்தாளர் பாவண்ணன் அவர்களின் குழந்தைப் பாடல்கள்…

Read More