ஆண்டனா

ஸ்பெக்ட்ரம் போர்: அமெச்சூர் வானொலிக்குள்ளே – 17 தங்க.ஜெய்சக்திவேல்

சூரியனுக்கும் வானொலிக்கும் ஒரு மிக முக்கிய தொடர்பு இருக்கிறது. சூரியனில் உள்ள புள்ளிகள், வானொலி ஒலிபரப்பிற்கு மிக முக்கியமான ஒன்று. மின் காந்த அலைகளைச் சூரியன் கட்டுப்படுத்துகிறது.…

Read More