ஆயிரம் புத்தகங்கள், ஆயிரம் எழுத்தாளர்கள்: நூலறிமுகம் – “ஆதனின் பொம்மை”[சிறுவர் நாவல்] – தே.ச. மங்கை

2023ல் பால புரஸ்கார் விருது பெற்ற ‘ஆதனின் பொம்மை’ என்ற இளையோர் நாவலை இங்கு அறியத் தருவதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். கீழடியில் அகழாய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டதை ஆதாரமாக…

Read More