நூலறிமுகம்: மரிச்ஜாப்பி (உண்மையில் என்ன நடந்தது) – ஆதவன் தீட்சண்யா

ஆய்வெனும் பெயரிலான அவதூறுகளுக்கு பதிலடி நான் அப்படியொன்றும் நூல்களை விரைந்து படித்துமுடிக்கக் கூடியவனல்ல. ஆனால் “மரிச்ஜாப்பி- உண்மையில் என்ன நடந்தது?” என்கிற நூலை எனது சுபாவத்துக்கு மாறாக…

Read More