ஆற்றாமை

தங்கேஸ் கவிதைகள்

புரிதல் ********* உவப்பான செய்தியை எதிர்பார்ப்பவர்களிடம் தான் எப்போதும் வந்து சேர்கின்றன கசப்பான செய்திகள் நெடுநாள் பிரிந்திருந்த நண்பனைச் சந்தித்தது போல சட்டென்று வந்து நெஞ்சில் ஒட்டிக்…

Read More