ஆஷ் அடிச்சுவட்டில்

ஆ.இரா.வேங்கடாசலபதி எழுதிய “ஆஷ் அடிச்சுவட்டில் :அறிஞர்கள் ஆளுமைகள் (கட்டுரை நூல்) – நூலறிமுகம்

காலம்தான் எவ்வளவு பொய்மைகளின் தோலுரிக்கின்றது. நீங்கள் உண்மை என்று நம்பிக் கொண்டிருக்கும் பல செய்திகள் பொய்மையாகவும் பொய்மை என்று கடந்து போய்க் கொண்டிருந்த பல செய்திகள் உண்மையாகவும்…

Read More