ச.தமிழ்செல்வன் எழுதிய “இடையிலாடும் ஊஞ்சல்” – நூலறிமுகம்

ஊஞ்சலென்பது சொகுசான மனநிலையில் அந்தரத்தில் மிதந்தாடுவது. அது உங்கள் வீட்டில் உத்திரத்தில் கட்டியாடும் ஊஞ்சலாக இருக்கலாம். ஆத்தோரம் ஆலமரத்து விழுதுகளில் தூரியாடும் ஊஞ்சலாகவும் இருக்கலாம். எல்லாம் உங்கள்…

Read More

ஆயிரம் புத்தகங்கள், ஆயிரம் எழுத்தாளர்கள்: நூலறிமுகம் – இடையிலாடும் ஊஞ்சல் [கட்டுரைகளின் தொகுப்பு] – கருப்பு அன்பரசன்

அலுவலகம் முடித்து உடலின் ஆற்றலை முழுவதுமாய் இழந்த நிலையில் டூவீலரில் கிளம்பி சென்னை பாரிமுனையில் இருந்து கேகே நகர் முருகன் தேநீர் கடையை நோக்கி.. பெருமழையின் நீர்…

Read More