இந்தியப் பொருளாதாரதின் இன்றைய நிலைமை மேம்பட

இந்தியப் பொருளாதாரத்தின் இன்றைய நிலைமை மேம்பட… – பேரா. பிரபாத் பட்நாயக்

தற்போது உலகில் வேகமாக வளர்ந்து வரும் பொருளாதார நாடாக இந்தியா உள்ளது என்று நம்முடைய அரசு அதிகாரிகள் திரும்பத் திரும்பச் சொல்லி வருவதில் ஒருபோதும் அவர்கள் சோர்வடைவதில்லை.…

Read More