இந்தியாவின் சுருக்கமான வரலாறு

ஜான் ஜுபர்ஸிக்கி எழுதிய “இந்தியாவின் சுருக்கமான வரலாறு” – நூலறிமுகம்

துணைக்கண்டத்தின் 5000 ஆண்டு கால நெடிய வரலாற்றை 300 பக்கங்களுக்குள் மிகவும் சுருக்கமாக தொகுத்து அளித்திருக்கிறார் ஜான் ஜூபர்ஸிக்கி. வரலாற்றை வாசித்தல் மிகவும் மகிழ்வு தரக்கூடியது. மேம்பட்ட…

Read More