இந்துத்துவா

தொடர்-17 : சமகால நடப்புகளில் மார்க்சியம் – என். குணசேகரன்

வள்ளலாரைக் கடத்தும் இந்துத்துவா:சரியான கருத்தியல் வியூகம் எது? “பத்தாயிரம் ஆண்டுகால பாரம்பரியத்தைக் கொண்ட சனாதன தர்மத்தின் உச்ச நட்சத்திரம் வள்ளலார் பெருமான் ” என்று ஆளுநர் பேசினார்.…

Read More