இந்துவாக நான் இருக்கமுடியாது

நூல் மதிப்புரை : இந்துவாக நான் இருக்க முடியாது – கருப்பு அன்பரசன்

புத்தகத்தை வாசித்து முடித்ததும் உடம்பு ஒரு நிலைக்குள் நிற்க முடியாமல் இருதயம் துடித்துக் கொண்டே.. ஆண்டு கொண்டிருக்கும் ஃபாசிச ஆட்சிக்கான அடித்தளத்தை எப்போதிருந்து குயுக்தியோடு துவக்கி இருக்கிறார்கள்…

Read More