இந்து தமிழ் திசை

கலகல வகுப்பறை சிவா எழுதிய “ஆசிரியருக்கு அன்புடன்” – நூலறிமுகம்

தபுல ரசா உளவியல் கொள்கையானது இந்த உலகத்திற்கு குழந்தை வரும் போது அதன் செயல்பாடுகள் மற்றும் அதன் அறிவு, ஒரு வெள்ளைத் தாளை போல இருக்கிறது. இந்தச்…

Read More

உலக புத்தக நாள் ஏப்ரல் 23 | வாசிக்க சில புத்தகங்கள் | இந்து தமிழ் திசை

எல்.கே.ஜி, யூ.கே.ஜி படிக்கும் மகிழ்ச்சியுடன் பள்ளிக்குச் செல்கிறாள் தியா என்ற கெட்டிக்காரச் சிறுமி. ஆனால் ஒன்றாம் வகுப்புக்குச் சென்றவுடன் பள்ளியையும், படிப்பையும் அவள் வெறுக்கத் தொடங்குகிறாள். இது…

Read More