இனவெறி

தொடர்-20: பரவசப்படுத்திய கானா விஜயம் -அ.பாக்கியம்

ஆரம்ப காலத்தில் இனவெறி, சமத்துவமின்மைக்கு எதிரான போராட்டத்தில் முகமதுஅலி ஒரு தெளிவான வெளிப்படையான நிலைபாட்டை எடுத்தார். இதனால் அவர் ஒரு குத்துச்சண்டை வீரர் என்பதைக் கடந்து அதிகமான…

Read More